Ürün Başlığı Aktif Madde Ürün Resmi
Break-Thru S 240 100% - Polyether-Polymethylsiloxane-Copolymer
Hektovet % 100 - Polyoxyethylene isodecyl ether
Metadex® % 5 - Metaldehyde
Sequonia Ultra %6 - EDDHA formunda demir ihtiva eder.
Supa Link® %42 - Carboxylic acid
Synthron EDDHA Fe P %6 % 6 - EDDHA formunda demir ihtiva eder.
Vapor Gard® 960 gr/lt - Pinolene (di-1-p-Menthene)

Diğer

Bitki Koruma