Trailer®

Trailer®

Aktif Madde: %50 Trifloxystrobin

Formulasyon: Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj: 100 g, 150 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Külleme (Erysiphe necator) 10 g / 100 L su 35 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 15 g / 100 L su 14 gün
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri) 20 g / 100 L su 28 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 20 g / da 35 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 20 g / da 3 gün
Kayısı Kayısı sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 12,5 g / 100 L su 14 gün
Kavun Kabakgillerde külleme (Ersiphe cichoracearum,sphaerotheca fuliginea) 15 g / 100 L su 3 gün
Biber (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 15 g/100 L su 3 gün
Domates (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 15 g/100 L su 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Kabakgillerde külleme (Kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ küllemesi:

1.uygulama Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu

durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcakların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3.uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Patlıcangillerde külleme [Domates (Sera), Patlıcan (Sera)]: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet Trailer® diğer bitki koruma ürünleri ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce Trailer®  sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer bitki koruma ürünleri konmalıdır. Şayet karışıma giren bitki koruma ürünleri ‘’suda erir ambalajda (WSB) ise depoya önce bunlar sonra Trailer® ilave edilmelidir.

Yayıcı yapıştırıcılarla karıştırmayın.

Bağda Chropyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile yapılan karışımlar Yalova incisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde erken dönemde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma