Torpedo® EC

Torpedo® EC

Aktif Madde: 18 g/l Abamectin

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj: 1 l, 500 ml, 250 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Süs bitkileri Yaprak galeri sineği (Liriomyza trifolii) 25 ml/100 l su -
Domates İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da 3 gün
Pamuk İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 50 ml/da 21 gün
Elma Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) 75 ml /100 l su 7 gün
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 75 ml/100 l su -
Biber (sera) Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.) 25 ml/100 l su 3 gün
Hıyar (sera) Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.) 25 ml/100 l su 3 gün
Patlıcan (sera) İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 l su 3 gün
Çilek İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 l su 3 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Süs Bitkileri- Galerisineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Pamuk- Kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Armut- Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15 den fazlasında buluşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan- Kırmızıörümcekler: Domates, hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama 3-5 adet, biberde ise 1-3 adet canlı kırmızörümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Çilek- Kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması: sorun olan çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (İlk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde tek ilaçlama yapılır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması yönünden daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve ilaçlanması yeterlidir. Populasyonun yaygınlık göstermesi durumunda  tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin orta ve alt  alt bölümlerinden en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde ilaçlamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra ilaçlama yapılır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonu ilaçlarla karışmaz. Bitki koruma ürünlerine karşı oluşacak mukavemet nedeniyle farklı bir etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.

Diğer Akarisitler

Bitki Koruma