Tirade® Süper 25 EC

Anasayfa Bitki Koruma Fungisitler Tirade® Süper 25 EC

Tirade® Süper 25 EC

Aktif Madde: 250 g/l Triadimenol

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Sistemik özellikte koruyucu, tedavi edici ve yok edici etkili bir fungisittir. Ergosterol biyosentez inhibitörüdür. Etkili madde genç doku hücrelerinin translokasyonu ile kökler ve yapraklardan absorbe edilir.

Ambalaj: 100 ml, 250 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Arpa Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis) 50 ml / da 35 gün
Bağ * Külleme (Erysiphe necator) 10 ml / 100 l su 21 gün
Hıyar (Tarla- Sera) Kabakgillerde külleme (Ersiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 20 ml / 100 l su 7 gün
Domates (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 40 ml / 100 l su 3 gün
Patlıcan (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 40 ml / 100 l su 3 gün
Biber (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 40 ml / 100 l su 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Arpada tahıl küllemesi:

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Bağ küllemesi:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Kabakgillerde külleme (hıyar): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Patlıcangillerde külleme (Domates (Sera), Patlıcan (Sera), Biber (Sera)): Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Aşırı derecede alkali karakter gösteren ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma