Tesla®

Aktif Madde: 6 g/L lodosulfuron-methyl-sodium + 30 g/L Mesosulfuron-methyl + 90 g/L Mefenpyr-diethyl

Formulasyon: Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Buğday Adi fiğ (Vicia sativa)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Dil kanatan (Galium aparina)
Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)
İtalyan çimi (Lolium multiflorum)
25 ml / da + 100 ml Voce * Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancıotların aktif büyemelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)
Yabani yulaf (Avena sterilis)
Kuş yemi (Phalaris brachystachys)
Yumuşak başaklı kuş yemi   (Phalaris paradoxa)
30 ml / da + 100 ml Voce * Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancıotların aktif büyemelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)

* Voce (Na Lauryl ether sulphate) yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka Hektaş Tesla® ile birlikte kullanılmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm olmalıdır.

Hektaş Tesla® sistemik bir ilaç olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

İkinci ürün ekiminde dikkat edilecek hususlar:

-Pamuk ve soya emniyetle ekilebilir.

-Kuruya mısır ekilecekse tarlanın mutlaka derin sürülmesi gereklidir.

-Diğer ürünler için mutlaka firmaya danışınız.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar:

-Hektaş Tesla® kullanılan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Hektaş Tesla® organik fosforlu ilaçlar, yaprak gübreleri ve Hurdle Süper ile karıştırılmaz. Doris ile karışabilir. Ancak Doris ile karışımı, buğday tarlalarının marul ve benzeri hassas sebze alanları, meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. 

Diğer Herbisitler

Bitki Koruma