Tasmet 50 WP

Tasmet 50 WP

Aktif Madde: %50 Phosmet

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Elma ağ kurdu (Yyponomeuta malinellus) 60 g/100 l su, larva 14 gün
Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 150 g/100 l su, larva 14 gün
Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubriocolus) 120 g/100 l su larva, ergin 14 gün
Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 150 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Elma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea) 150 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Kırmızı gal yaprakbiti (Dysaphis devecta) 150 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Şeftali Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 150 g/100 l su, larva 14 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 200 g/100 l su larva, ergin -
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 150 g/100 l su Yumurta, nimf, ergin 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılmalıdır.

Elma iç kurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Meyve kahverengi akarına karşı mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulama yapılmalıdır.

Elma yeşilyaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma gri yaprakbitine karşı pembe tomurcuk veya çiçek taç yaprakları dökümü döneminden, popülasyonun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye kadar 100 sürgünde 2 bulaşık çiçek buketi veya 1-3 koloni görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kırmızı gal yaprakbitine karşı pembe tomurcuk veya çiçek taç yaprakları dökümü döneminden, popülasyonunun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye kadar 100 sürgünde 5 bulaşık sürgün veya 5-10 koloni görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp 2. ve 3. dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Yüksek asit veya alkali karakterli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. 

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma