Takumi®

Aktif Madde: %20 Flubendiamide

Formulasyon: Suda dağılabilen granül (WG)

Özellikler:

TAKUMI® Flubendiamide içeren, farklı bir etki mekanizmasına sahip, phthalic acid diamide grubu yeni bir insektisittir.

TAKUMI® böceğin kas sisteminde yer alan ryanodine resptörlerine (RyR) bağlanarak reseptör kanallarının uzun süre açık kalmasına neden olur ve içerideki Ca+2 iyonlarının kontrolsüz olarak dışarı çıkışı sonucu kaslarda kontrol dışı kasılmalar meydana gelir. Böceklerin beslenmesi hızlıca durur ve sırasıyla uyuşukluk, kas paralizi ve ölüm gerçekleşir. TAKUMI® bu yeni etki mekanizmasıyla pestisitlere dayanıklılık kazanmış birçok lepidopter türüne karşı mükemmel etki gösterir.

TAKUMI® ilaçlamadan 2-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez. İlaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 20 g/100 l su, larva 1 gün
Domates güvesi (Tuta absoluta) 15 g/100 l su, larva 1 gün
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 30 g / 100 l su, larva Üzüm: 14 gün, Bağ yaprağı: 7 gün
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 20 g / 100 l su, larva 14 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g / da, larva 21 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste pamuk yaprak kurdu: 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste domates güvesi: Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3’ü bulaşık ise mücadeleye kara verilir. Uygulamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. 

Bağda bağ salkım güvesi: Uygulamalar tahmin uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklıklar toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Elmada elma içkurdu: Uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma içkurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1 ve görüldüğü takdirde üçüncü döle karşı 1 uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurt: Yeşilkurt’un herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönemde uygulama yapılması uygundur. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiği için ilaçlama sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma