Supa Link®

Aktif Madde: %42 Carboxylic acid

Özellikler:

Narenciye ve ananastan elde edilen % 100 doğal (organik) bir üründür. Zirai Mücadele ilaçlarının etkili maddelerinin bitkilerin her tarafına iyi bir şekilde dağılması ve yapışması ilaçlamalardan beklenen başarıyı arttırmaktadır. Meyve ağaçlarındaki tomurcuklar, tüylü ve yağlı satıhları bulunduran bitkiler, her zaman istendiği biçimde ilaçlanamamaktadır. Zira ilaç bu satıhlarda tutunamamakta ve akmaktadır. Bunun sonucunda bitkilerin her tarafı aynı şekilde ilaçlanamamakta buda fitotoksisite veya biyolojik etki düşüklüğü gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu gibi olumsuz koşulları önlemek, Supa Link gibi bir yayıcı yapıştırıcı kullanmakla mümkün olabilmektedir. Supa Link, meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler. Supa Link sayesinde ilaçlar yeknesak ve ince bir film tabakası şeklinde bitkilerin meyve ve çiçeklerine ulaştırılabilir. Böylece Zirai Mücadele ilaçlarının leke yapması önlenerek kalite arttırılır. Aynı zamanda suların sertliğini gidermek ve pH'sını düşürmek, ilaç karışımlarındaki problemleri en aza indirmek için kullanılır. Arılar için zararsızdır.

Ambalaj: 1 lt, 400 ml

UYGULAMA ŞEKLİ

Supa Link;insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılır. Genel olarak 100 litre suya 200 ml karıştırılır. Herbisitlerle kullanıldığında, bir dekara atılacak ilaçlama mahlülüne 400 ml' ye kadar Supa Link karıştırılabilir. Damlama sulamadaki boruların temizlenmesi için kullanılır. 100 lt suya, 200 ml' den 800 ml'ye kadar doz yükseltilir. Pülverizatörün deposu önce yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra Zirai Mücadele ilacı karıştırılarak ilave edilir ve su ile tamamlanır. Depo su ile tamamen doldurulmadan kısa bir süre önce Supa Link devamlı karıştırılarak konur.

Karışabilirliği: Supa Link, Bordo Bulamacı, bakırlı preparatlar ve kalsiyum sülfat ile karıştırılmamalıdır.

Diğer Mollussisit ve Diğerleri

Bitki Koruma