Sloop® MZ

Sloop® MZ

Aktif Madde: %9 Dimethomorph + %60 Mancozeb

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj: 800 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hıyar (Tarla) Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g/da 3 gün
Hıyar (Sera) Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g / 100 l su 3 gün
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 g / 100 l su 28 gün
Soğan Soğan Mildiyösü (Peronospora destructor) 200 g / 100 l su 7 gün
Patates Mildiyö (Phytophtora infestans) 250 g / da 7 gün
Domates Mildiyö (Phythophthora infestans) 250 g / 100 l su 7 gün
Tütün Mildiyö (Peronospora tabacina) (Mavi Küf) 100 g / 100 l su 28 gün
Karpuz Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g/da 3 gün
Alternaria yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 200 g/da 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

HIYAR (TARLA-SERA)-KARPUZ KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gereklidir.

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

PATATES MİLDİYÖ: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

SOĞAN MİLDİYÖ: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (MAVİ KÜF): Fidelikte tohumlar çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim işi bittikten sonra ilaçlamalara başlanmalıdır.

KARPUZ ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.  

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma