Shuttle®

Shuttle®

Aktif Madde: 400 g/l Flusilazole

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Shuttle®, "Sterol inhibitör" grubuna ait geniş etki alanlı, sistemik bir fungisittir.

Ambalaj: 50 cc

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Külleme (Erysiphe necator) 3 ml / 100 l su 28 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 5 ml / 100 l su 28 gün
Külleme (Podosphaera leucotricha) 6 ml / 100 l su 28 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 20 ml / da 28 gün
Külleme (Erysiphe polygoni ) 15 ml / da 28 gün
Yenidünya Yeni Dünya Karalekesi (Venturia inaequalis var eriobotryae) 5 ml / 100 l su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ külleme:  

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karaleke:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma külleme:

1.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2.uygulama: Çiçek taç yaprakları %60-70 döküldüğü dönemde,

3.ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Şekerpancarı külleme:

Uygulama hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı:

Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Yenidünya Karaleke:

1.uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4.ve diğer uygulama: 3.uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 14 gün arayla yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Shuttle® Bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında kalan pek çok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ufak çapta yapılan bir karışımla gözlenmelidir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma