Shako-Cop® 5 E

Shako-Cop® 5 E

Aktif Madde: 51,4 g/l Metalik bakıra eşdeğer yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

SHAKO-COP 5 E su ile çok kolay karışır ve terkibinde yer alan yayıcı-yapıştırıcı sayesinde ihtiva ettiği bakırı yapraklara homojen olarak yayar ve ince bir bakır tabakası oluşturur. Bu nedenle daha uzun süre kontrol sağlayarak ilaçlama sayısı azalır. Yağmurla yıkanmaya çok dayanıklıdır. Ultraviyole ışınlarından etkilenmez, püskürtme aletlerini aşındırmaz, memeleri tıkamaz.

Ambalaj: 1 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola)
Ölü kol (Phomopsis viticola) (Yalnızca yaz ilaçlaması yapılır)
200 ml/100 l su 7 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 ml / da 7 gün
Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae pv.tomato) 200 ml / da 7 gün
Mildiyö (Phytophtora infestans) 200 ml / da 7 gün
Zeytin Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleagina) 350 ml / 100 l su 7 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 500 ml / 100 l su (Dormant dönem), 250 ml / 100 l su (Normal dönem) 7 gün
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri) 300 ml / 100 l su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. 

Domates bakteriyel benek hastalığı: Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağ mildiyösü:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağda ölükol:

Yaz uygulaması:

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3.uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimini ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Dodine terkipli bitki koruma ürünleri hariç diğer birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılabilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma