Rotabent®

Aktif Madde: 510 g/l Metam Potasyum

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

ROTABENT® toprak kaynaklı hastalıklara, toprak altı zararlılarına nematod ve yabancı ot tohumlarına karşı etkili bir toprak fumigantıdır. Uyguladıktan sonra gaza dönüşür ve çıkan gaz ile toprağı dezenfekte eder.

ROTABENT® ekim veya dikimden 3-4 hafta önce toprak henüz boş iken uygulanmalıdır. En iyi sonucun alınması için 10 cm derinlikteki toprak ısısı 10"- 25°C arasında olmalı, yeterli toprak nemi bulunmalı, iyi toprak işlemesi yapılmalı ve toprakta bitkisel kalıntı, kök, yaprak vb. bulunmamalıdır.

3-4 hafta önce uygulanmalıdır. 15-21 günlük bekleme süresinin ardından plastik örtüler kaldırıldıktan sonra kalan gazı uçurmak için toprak sürülmeli ve

ekim/dikimden önce 5-6 gün süreyle havalandırılmalıdır.

Ambalaj: 25 lt

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı adı Kullanma Dozu
Domates Solgunluk ve kök çürüklüğü hastalığı 100 L/da
UYGULAMA ŞEKLİ

Önce sera toprağı 25-30 cm derinliğinde sürülerek keseksiz ve düzgün hale getirilir Uygulama öncesinde toprak nemi ekim dikim sırasında olması gereken oranda olmalıdır. 10 cm derinlikteki toprak sıcaklığı 10 -25C olmalıdır. 10 C nin altındaki sıcaklıklar Metanı Potasyumun daha yavaş parçalanmasına neden olurken, 25°C'nin üstündeki sıcaklıklar da gazın uçup gitmesine neden olur, bu durumda plastik örtü ile toprağın kapatılması tavsiye edilir. ROTABENT® 20-25 cm toprak derinliğine uygulanmalıdır. Uygulama damla sulama ile yapılabileceği gibi toprağa enjeksiyon şeklinde de yapılabilir. ROTABENT® ekim veya dikimden

FİTOTOKSİSİTE: ROTABENT®'in uygulandığı alan ile diğer bitkiler arasında en az 1 m measale olmalıdır. Ürün buharı herhangi bir mahsûl için loksik (zehirli) özelliklere sahiptir. Bu nedenle hasat ve ekim işlemlerini gerçekleştirmeden önce yukarıda belirtilen sürelere mutlaka uyulmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Diğer ilaçlarla karıştırılıp kullanılmaz.

Diğer Fumigantlar ve Nematisitler

Bitki Koruma