Rotabent®

Aktif Madde: 510 g/l Metam Potasyum

Formulasyon: Suda çözünen konsantre (SL)

Özellikler:

ROTABENT® toprak kaynaklı hastalıklara, toprak altı zararlılarına nematod ve yabancı ot tohumlarına karşı etkili bir toprak fumigantıdır. Uyguladıktan sonra gaza dönüşür ve çıkan gaz ile toprağı dezenfekte eder.

ROTABENT® ekim veya dikimden 3-4 hafta önce toprak henüz boş iken uygulanmalıdır. En iyi sonucun alınması için 10 cm derinlikteki toprak ısısı 10"- 25°C arasında olmalı, yeterli toprak nemi bulunmalı, iyi toprak işlemesi yapılmalı ve toprakta bitkisel kalıntı, kök, yaprak vb. bulunmamalıdır.

Ambalaj: 25 l

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı adı Kullanma Dozu
Domates (Sera) Solgunluk ve kök çürüklüğü hastalığı (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum) 100 l/da
UYGULAMA ŞEKLİ

Önce sera toprağı 25-30 cm derinliğinde sürülerek keseksiz ve düzgün hale getirilir Uygulama öncesinde toprak nemi ekim dikim sırasında olması gereken oranda olmalıdır. 10 cm derinlikteki toprak sıcaklığı 10 -25C olmalıdır. 10 C nin altındaki sıcaklıklar Metanı Potasyumun daha yavaş parçalanmasına neden olurken, 25°C'nin üstündeki sıcaklıklar da gazın uçup gitmesine neden olur, bu durumda plastik örtü ile toprağın kapatılması tavsiye edilir. ROTABENT® 20-25 cm toprak derinliğine uygulanmalıdır. Uygulama damla sulama ile yapılabileceği gibi toprağa enjeksiyon şeklinde de yapılabilir. ROTABENT® ekim veya dikimden 3-4 hafta önce uygulanmalıdır. 15-21 günlük bekleme süresinin ardından plastik örtüler kaldırıldıktan sonra kalan gazı uçurmak için toprak sürülmeli ve ekim/dikimden önce 5-6 gün süreyle havalandırılmalıdır.

 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Diğer ilaçlarla karıştırılıp kullanılmaz.

Diğer Fumigantlar ve Nematisitler

Bitki Koruma