Rauma®

Aktif Madde: 90 g/l Propiconazole + 400 g/l Prochloraz

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

İlaç imidazole ve triazole grubunun bir karışımıdır. Sistemik ve translaminar etkili bir fungusittir. Bitki yapraklarına uygulanıldığında yaprak damarları ve ksilem yoluyla bitkiye kolaylıkla geçer. Ergosterol biosentezi inhibitörü olan RAUMA mantarlardaki ergosterol biosentezini önleyerek onların ölümüne yol açar.

Ambalaj: 1 l, 5 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Buğday Külleme (Erysiphe graminis f.sp.tritici) 125 ml/da 35 gün
Buğday Pas hastalıkları (Puccinia striformis ) (P.recondita tiritici) (P.graminis tiritci) 125 ml / da 35 gün
Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) 125 ml / da 35 gün
Tahıl fide yanıklığı, Kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium culmorum) (Fusarium pseudograminearum) 125 ml / da 35 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 150 ml / da 21 gün
Şeker pancarı Külleme (Erysiphe polygoni ) 125 ml / da 35 gün
Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 125 ml / da 35 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Buğday tahıl külleme: Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

Buğday pas hastalıkları: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğday septorya yaprak lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Bitki koruma ürününün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

Buğday tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminden önce tohum uygulaması yapılmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlaması olarak hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

Şekerpancarı külleme: Uygulama ilk hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Şekerpancarı yaprak lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir. 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma