Quartette® 70 WP

Quartette® 70 WP

Aktif Madde: %70 Thiophanate methyl

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Özellikler:

Quartette 70 WP mantari hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungisittir.

Ambalaj: 600 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 60 g / 100 l su 14 gün
Külleme (Podosphaera leucotricha) 60 g /100 l su 14 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 60 g / 100 l su 14 gün
Hıyar Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 40 g/100 l su 3 gün
Kavun * Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 40 g/100 l su 3 gün
Şeker pancarı Yaprak lekesi (Cercospora beticola) 40 g / 100 l su 21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 60 g / 100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 60 g / 100 l su 14 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 60 g / 100 l su 14 gün
Vişne Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 60 g / 100 l su 14 gün
Yenidünya Karaleke (Venturia inaequalis var eribotryae) 60 g / 100 l su 14 gün
Ayva Monilya (Sclerotinia linhartiana) 60 g / 100 l su 14 gün
Bağ ** Külleme (Erysiphe necator) 100 g / 100 l su 14 gün

* Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde tavsiye edilmemelidir.
** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma küllemesi:

1.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğünde

3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Armut karalekesi:  

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)

2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kayısı, Kiraz ve Vişne):

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Yenidünya karalekesi:

1.Uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.Uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4. ve diğer uygulamalar, 3’ücü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmaladır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayva monilyası:

Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1.Uygulama: Çiçeklerin %5’i açtığında

2.Uygulama: Çiçeklerin %50’si açtığında

3.Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100’ü açtığında) yapılmalıdır.

Kabakgillerde külleme (Hıyar, Kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ küllemesi:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma