Pusula®

Aktif Madde: 240 g/l Thiamethoxam

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özellikler:

Pusula® ürününün etkili maddesi ‘’thiamethoxam’’ zararlılara hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ürün olup, böceklerin sinir sistemi üzerine tesirlidir. Bitki aksamı tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır.

Ambalaj: 1 l, 500 ml, 100 ml

Kullanıldığı bitki ve zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates (sera) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da ergin, larva (damla sulama) 5 gün
Biber (sera) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da ergin,larva (damla sulama) 5 gün
Hıyar (Sera) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da ergin,larva (damla sulama) 3 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Domates, biber ve hıyarda tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Bitki tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Bitki koruma ürünleri ile karışım durumu bilinmediğinden ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma