Proguard® 600

Proguard® 600

Aktif Madde: 600 g/l Fosforoz Asidi

Formulasyon: Suda çözünen konsantre (SL)

Özellikler:

Suda çözünen konsantre (SL) formülasyonunda, sistemik fungisittir. İnsan ve çevre sağlığı için son derece güvenlidir. Rezidübırakmaz, bekleme süresi sıfır gündür. Rezistanslık yoktur. Toksisite riski yoktur. Yararlı organizmalara zararsızdır. Koruyucu ve tedavi edici özelliktedir. Yeşil aksam ve topraktan uygulanabilir. Hem yapraktan köklere doğru, yukarıdan aşağıya, hem de aşağıdan yukarı doğru sistemik olarak taşınabilir. Uzun süre etkilidir. Proguard 600 uygulaması sonucu bitkinin dinamik savunma sisteminin aktif hale getirilmesi hızlanır.

Ambalaj: 1 l, 5 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera,tarla) Mildiyö (Phythophthora infestans) 300 ml / 100 l su -
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 ml / 100 l su -
Tütün Mildiyö (Peronospora tabacina) 300 ml / 100 l su -
Marul Mildiyö (Bremia lactucae) 275 ml / 100 l su -
Hıyar (Sera) Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 275 ml / 100 l su -
Patates Mildiyö (Phythophthora infestans) 300 ml / da -
UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında, kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesiyle başlanır. Bitkinin yaprak alt yüzlerinin ve her tarafına iyice uygulanması gerekir. Uygulamalar 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 3 ile 8 kez uygulanmalıdır.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Tütün mildiyö: Fidelikte tohumlar çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim işi bittikten sonra uygulamalara başlanmalı 14 gün aralıklarla devam edilmelidir. Hastalık şiddetinin yüksek olduğu hallerde uygulama aralığının 10 güne indirilmesi tavsiye edilir.

Marul mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülebilir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir. Uygulama, sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üstlerinin ürün ile iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Hıyar kabakgillerde mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Patateste mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Karışabilirliğini test etmeden ve karışabilirliğini değerlendirmeden tankta karıştırmayınız ve ürünlere uygulamayınız. Emülsiyon Konsantre (EC) ürünlerle karışım yapılırken, PROGUARD 600 eklemeden önce mutlaka ayrı bir kap içersinde önce emülsiyon konsantre ürün eklenmeli üzerine bir miktar su ilave edilerek karıştırılmalıdır.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma