Nimbus® 24 EC

Nimbus® 24 EC

Aktif Madde: 245 g/l Myclobutanil

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Sistemik etkili, koruyucu,tedavi ve eradike edici özelliklere sahiptir. İyi bir etki iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Uygulandıktan sonra 2 saat içinde yağış olmamalıdır.

Ambalaj: 1 l, 500 ml, 250 ml, 100 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 15 ml / 100 l su 14 gün
Bağ * Külleme (Erysiphe necator) 7.5 ml / 100 l su 14 gün
Biber (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 30 ml / 100 l su 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

BAĞ KÜLLEMESİ:

1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BİBER (SERA) KÜLLEME:

Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

ELMA KARALEKE:

1.İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)

2.İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile uygulanır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Nimbus 24 EC ilacı Heksal ve Bolver yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma