Nemacur® 400 EC

Nemacur® 400 EC

Aktif Madde: 400 gr/lt Fenamiphos

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Narenciye, muz, sebzede kök ur nematodları ve serbest yaşayan nematodlara karşı sistemik bir nematosittir. Toprağa uygulandığında kökler tarafından alınır. Hem dış hem de iç parazit nematodları kontrol eder.

Ambalaj: 1 lt.

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı adı Kullanma Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Muz Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)
Spiral nematodu (Helycotylenchus multicinctus)
7,5 lt/da 56 gün
Turunçgiller (Bahçelerde) Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans) 7,5 lt/da 56 gün
Turunçgiller (Fidanlıklarda) Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans) 5 lt/da
Turunçgiller (Fidanlıklarda) Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans) 200 ml/100 lt.su (bandırma)
Domates Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) 2,5 lt/da 90 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Muz Bahçeleri: Herbir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

İlaçlamalar:

1.Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede

2.İlk muz tarağının oluştuğu devrede

3.Meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Nemacur® 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.


TURUNÇGİL Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.


TURUNÇGİL Fidanlıkları: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ilaçlı suya 30 dakika süre ile bandırılır.


DOMATES: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

DİĞER BİLGİLER

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.

Diğer Fumigantlar ve Nematisitler

Bitki Koruma