Mocap® 20 EC

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Sebzelerde kök ur nematodlarına karşı kullanılan nematod öldürücüdür.

Ambalaj: 1 l

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı adı Kullanma Dozu
Sebze Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) 5 l/da (Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce)
UYGULAMA ŞEKLİ

Mocap® 20 EC  , uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanılacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek bitki koruma ürününün 10-15 cm derine inmesi sağlanır. Ürün kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır.

Mocap® 20 EC’nin  etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılarına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olmaz.

Diğer Fumigantlar ve Nematisitler

Bitki Koruma