Mocap® 10 G

Aktif Madde: %10 Ethoprophos

Formulasyon: Granül (GR)

Özellikler:

Kontak ve mide zehiri etkili bir nematosit-insekttisittir. Toprağa uygulandığından nematodları ve böcekleri öldürür.

Ambalaj: 5 kg

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı adı Kullanma Dozu
Sebze Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) 10 kg/da Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce
Bağ Manas (Polyphylla fullo) 7,5 g/omca Dikim sırasında veya kurulu bağlarda ilkbaharda zarar başlamadan önce
UYGULAMA ŞEKLİ

Sebzelerde: İyi bir toprak işlemesinden sonra, verilen dozda, fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce granül aplikatörü, gübre makinası yada lastik eldiven giyilerek el ile homojen bir şekilde serpilmelidir. Takiben toprak işlemesiyle veya yeterince su verilerek ilacın 15-20 cm derine karışması sağlanmalıdır. İlaç 5-6 saat içerisinde toprağa bağlandığından uygulama ve toprağa karıştırma aynı gün içerisinde yapılmalıdır. MOCAP 10 G, uygulandığında yerde diğer toprakaltı zararlılarını da kontrol ettiğinden ayrıca bir mücadeleye gerek kalmaz.

Bağda: Yeni bağ kurarken fidan çukuruna doldurulacak toprak veya harca MOCAP 10 G verilen dozda karıştırılmalıdır. Kurulu bağlarda omca çevresine homojen olarak serpilmeli, çapalanmalı ve beklemeden larvaların faaliyet gösterdikleri derinliğe kadar ıslatma sağlayacak şekilde su verilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karıştırılması söz konusu olmaz.

Diğer Fumigantlar ve Nematisitler

Bitki Koruma