Miracle® 25 WP

Miracle® 25 WP

Aktif Madde: %25 Tebuconazole

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Özellikler:

Ergosterol biyosentez zincirinde birden fazla yerde etki eder. Yani fungusların metabolizmasını birden fazla yerde sekteye uğratır. Sistemik özelliğinden dolayı tebuconazole bitkiye nüfuz eder ve yaprak dokusu içinde devamlı ve homojen bir şekilde dağılır. Bu özelliği sayesinde ilacın uygulandığı yüzeyler yanında yeni gelişen sürgün ve yapraklarda uzun süre enfeksiyonlardan korunur. Tebuconazole ün koruyucu,tedavi edici bazı durumlarda da eradike edici özelliği vardır. Bu yüzden yaprağa girmiş bulunan ve hatta hastalık semptomlarının görülmeye başladığı dönemde bile iyi bir kontrol sağlar. Bu üstün özelliklerinin yanında;geniş etki alanlı bir fungisittir, bir çok kültür bitkisinde kullanılabilir,entegre mücadele programlarına uygundur.

Ambalaj: 250 g, 600 g, 3 kg

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 50 g / 100 l su 7 gün
Elma Külleme (Podosphaera leucotricha) 25 g / 100 l su 14 gün
Karaleke (Venturia ineaqualis) 25 g / 100 l su 14 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 25 g / 100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 60 g / 100 l su 14 gün
Buğday Sarı pas (Puccina striiformis)
Septoria yaprak lekesi (Septoria tritici)
75 g/da 35 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma küllemesi:

1.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğünde

3 ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır. 

Armut:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)

2. uygulama: Beyaz rozet döneminde

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile uygulanır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):

1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Buğday sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma dömeninde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabililir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: WP formülasyonlarla karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma