Magical® 250 EC

Magical® 250 EC

Aktif Madde: 250 g/l Difenoconazole

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Yeşil aksama tatbik edilen sistemik triazol grubu bir fungisittir. Elma ve armutta Karaleke-Venturia spp., mücadelesinde hem meyve, hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir ilaçtır. Lokal sistemik ve güçlü translaminar etkiye sahiptir. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede atıldığı yerden süratle bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına dağılır. 

Ambalaj: 100 ml, 250 ml, 500 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 10 ml / 100 l su 14 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 10 ml / 100 l su 14 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 30 ml / da 14 gün
Külleme (Erysiphe betae) 20 ml / da 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:  

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancarı küllemesi: Hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır ve ihtiyaca göre 20 gün ara ile devam edilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Magical 250 EC kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı bitki koruma ürünlerinden etkilenmez. İhtiyaç halinde diğer bitki koruma ürünleri ile fiziksel karışabilirlik durumu söz konusu ürüne az miktarda Magical 250 EC ilave edilmek suretiyle kontrol edilebilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma