Latis®

Aktif Madde: 100 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Tetraconazole

Formulasyon: Süspo emülsiyon (SE)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Buğday Sarı pas (Puccina striiformis) 125 ml/da 42 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 125 ml/da 42 gün
Nohut Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) 125 ml/da 28 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Buğdayda sarı pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse bitki koruma ürününün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Nohutta nohut antraknozu: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 °C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma