Lastpoint®

Lastpoint®

Aktif Madde: 150 g/l Propiconazole + 150 g/l Difenoconazole

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Şekerpancarı, buğday, turunçgil, antepfıstığı, karpuz ve yerfıstığında kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungisittir. Lastpoint ilacında bulunan difenoconazole ve propiconazole aktif maddeleri bitkinin yeşil aksamından bünyeye alınır ve fungal etmenlerin, bitkiye girişi (penetrasyon) ve haustorya esnasında müdahale eder. Bu her iki aktif madde hücre çeperlerinde sterol biyosentezi teşekkülünü engelleyerek mantarların gelişimini önler. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, Lastpoint ilacının şekerpancarı, buğday, turunçgiller, antepfıstığı, karpuz, yerfıstığı ve nar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Ambalaj: 1 l, 500 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 30 ml / da 21 gün
Buğday Septoria yaprak lekesi (Septoria tritici) 40 ml / da 21 gün
Sarı pas (Puccina striiformis)
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)
Kara pas (Puccinia graminis tritici)
40 ml/da 21 gün
Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 50 ml/da 21 gün
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri) 50 ml / 100 l su 21 gün
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 50 ml / 100 l su 21 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 50 ml / da 21 gün
Yerfıstığı Serkospora yaprak lekesi (Cercospora arachidicola) 30 ml / 100 l su -
Nar Kahverengi Leke (Alternaria alternata) 50 ml / 100 l su 21 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusunu olabileceğinden uygulamaya gerek duyabilir. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda, 21-28 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Buğday Pas Hastalıkları:

Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas:

Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda tahıl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:

1.uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Turunçgil kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Yerfıstığı serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Narda kahverengi leke hastalığı:

1.Uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2.Uygulama: Taç yapraklar döküldüğünde yapılır.

3.Uygulama: Meyveler yarı büyüklüğüne gelince yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Lastpoint bitki koruma ürününü diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma