Herkül®

Herkül®

Aktif Madde: %37,5 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + %20 Maneb

Formulasyon: WP (Suda ıslanabilir toz)

Özellikler:

Bakteriyel hastalıklarıda kontrol eden , koruyucu bir fungisittir.

Ambalaj: 1kg , 800 gr

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Armut Yumuşak çekirdekli meyvelerde Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) 400 g / 100 L su 21 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 300 g / 100 L su 7 gün
DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Yüksek asit ve alkali karekterli ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma