Herkül®

Herkül®

Aktif Madde: %37,5 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + %20 Maneb

Formulasyon: WP (Suda ıslanabilir toz)

Özellikler:

Bakteriyel hastalıklarıda kontrol eden , koruyucu bir fungisittir.

Ambalaj: 1 kg, 800 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Armut Yumuşak çekirdekli meyvelerde Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) 400 g / 100 l su 21 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 300 g / 100 l su 7 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Armutta yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı:

1.ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcından (beyaz rozet) itibaren,

2. ve diğer ilaçlamalar: Günlük ortalama sıcaklık 15°C ve üzerinde yağmurlu ve nemli koşullar devam ettiği sürece 5’er gün aralıklarla ilaçlamalar yapılır. Çiçeklenme sonrası ilaçlama yapılmamalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Yüksek asit ve alkali karekterli ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir. Karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma