Hektovet

Aktif Madde: %100 Polyoxyethylene isodecyl ether

Özellikler:

Yayıcı yapıştırıcıdır. Zirai mücadele ilaçlarının etkili maddelerinin bitkilerin her tarafına iyi bir şekilde dağıtılması ve yapışması ilaçlamalardan beklenen başarıyı arttırmaktadır. Meyve ağaçlarındaki tomurcuklar, tüylü ve yağlı satıhları bulunduran bitkiler her zaman istenildiği biçimde ilaçlanamamaktadır. Zira ilaç bu satıhlarda tutunamamakta ve akmaktadır. Bunun sonucunda bitkilerin her tarafı aynı şekilde ilaçlanamamakta,bu da fitotoksite veya biyolojik etki düşüklüğü gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu gibi olumsuz koşulları önlemek Hektovet gibi bir yayıcı yapıştırıcı kullanmakla mümkün olabilmektedir.

Ambalaj: 1 L, 250 ml

UYGULAMA ŞEKLİ

Hektovet, meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler. Hektovet sayesinde ilaçlar yeknesak ve ince bir film tabakası şeklinde bitkilerin meyve ve çiçeklerine ulaştırılabilir. Böylece zirai mücadele ilaçlarının leke yapması önlenerek kalite arttırılır.

Kullanma dozu: Hektovet insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılır. Genel olarak 100 lt püskürtme mahlülüne 25 cc karıştırılır. Herbisitler ile kullanıldığında, bir dekara atılacak ilaçlama mahlülüne, 50 cc’ye kadar Hektovet karıştırılabilir. Hektovet, bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Hektovet, bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır. 

Diğer Mollussisit ve Diğerleri

Bitki Koruma