Hekthiram® Forte

Hekthiram® Forte

Aktif Madde: %80 Thiram

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Özellikler:

Yapraklardan etkili, aynı zamanda tohum ilacı olarakta kullanılabilen, kontakt etkili koruyucu bir fungisittir.

Ambalaj: 800 g, 2 kg

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus)
300 g/ 100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 200 g/ 100 l su 14 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 g/ 100 l su 14 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 150 g/100 l su 14 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 300 g/ 100 l su 14 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 150 g/ 100 l su 14 gün
Soğan Sürme (Urocystis cepulae) 5 kg/ 100 kg Arpacık tohum -
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 300 g/100 kg tohum -
Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/100 l su (yeşil aksam ilaçlaması) 14 gün
Sebze fideleri Sebze fidelerinde çökerten (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp. Phytophthora spp.) 200 g/100 kg tohum, 200 g/100 L su (yeşil aksam ilaçlaması) -
Kavun Kabakgillerde antraknoz (Coletotrichum orbiculare) 300 g/ 100 kg tohum -
Karpuz Kabakgillerde antraknoz (Coletotrichum orbiculare) 300 g/100 kg tohum -
Fasülye Kök çürüklüğü (Fusarium spp., Macrophomina phaseoli, Rhizoctonia solani) 300 g/100 l su 14 gün
Şeker pancarı Çökerten (Kök yanıklığı) (Phoma betae) 400 g/100 kg tohum -
Fındık Fındık faresi (Mucardinus spp.)
Yedi uyur (Glis glis)
Kaçırıcı repellent olarak
4 kg/100 l su 14 gün
Fidan ve omcalar Tarla tavşanı (Lepus europaeus)
Ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus)
Kaçırıcı repellent olarak
150 g/1 l su -
Tütün Fidelerde çökerten (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) 200 g/100 l su, 2,5 g-3 g/m2 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Fasulye kök çürüklüğü: Ekimden önce koruyucu olarak tohum ilaçlaması önerilebilir. İlaçlanacak tohum hafifçe nemlendirildikten sonra bitki koruma ürünü ilave edilmeli ve ilacın tohuma iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi sırasında tohum kabuğunun soyulmasına meydan vermemek için bidonu yavaş çevirmek gerekmektedir.

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Eriklerde cep hastalığı:

1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Yedi uyur: Fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez uygulamaya başlanır.

Tarla tavşanı, Ada tavşanı: Tavşanlar tarafından kemirilen fidan ve omçaların toprak seviyesinden 1 m yüksekliğe kadar olan kısımları ilaçlanır. Uygulama pülverizatör veya fırça ile yapılabilir. Uygulama yapıldığı günün akşamı don olayının vukua gelmemesi ve uygulama yapıldığı sırada ağaçların ıslak olmaması gerekmektedir.

Kabakgillerde antraknoz (Kavun, Karpuz)

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan sonra uygulama yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı, Kiraz, Şeftali):

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Nohut antraknozu:

Yeşil aksam ilaçlaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C olduğu ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.

Sebze fidelerinde çökerten:

Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Soğan sürmesi: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Şeftali):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

Şekerpancarında çökerten (Kök yanıklığı): Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Vitavax 200 FF ve Tirade Süper 25 EC gibi fungisitlerle karışabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı bitki koruma ürünü uygulanmışsa hemen ardından Hekthiram Forte tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı bitki koruma ürünü tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma