Hekthion® 65 EM

Hekthion® 65 EM

Aktif Madde: 650 g/l Malathion

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Kontakt, mide zehiri ve buhar etkili organik fosforlu bir insektisittir. Akarisit etkiside vardır.

Ambalaj: 1 l, 250 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Unlu bit (Planococcus citri) 150 ml/100 l su Tüm dönemlerde 7 gün
Haşhaş Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus) 200 ml/100 l su Ergin 7 gün
Susam Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) 100 ml/da Larva 7 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da, larva 7 gün
Fasülye Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella) 200 ml/da, larva 7 gün
Kayısı Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 150 ml/100 l su, larva 7 gün
Hububat Ambarlanmış hububat ve mamülleri zararlılarına karşı 200 ml/100 m2 alana Ürün depoya konmadan 20-25 gün evvel
Soya Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula) 170 ml/da, nimf, ergin 7 gün
Soya Çizgili pamuk yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da, larva 7 gün
Mısır Çizgili pamuk yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 200 ml/da larva 7 gün
Mısır Mısır ambar zararlıları 200 ml/100 m2 alana Ürün depoya konmadan 20-25 gün evvel
Pamuk Çizgili pamuk yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da, larva 7 gün
Pamuk Pamuk yaprak biti (Aphis gossypi) 100 ml/da, ergin, nimf 7 gün
Pamuk Yaprak pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) 170 ml/da, nimf, ergin 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Mısırda pamuk çizgili yaprak kurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre, unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de ilaçlama yapılabilir.

Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı mart ile nisan ortası arasında, erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa ulaştığı ve m2’de en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Susam güvesine karşı zararlı ile bulaşık bitki oranı % 20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

Soyada piskokulu yeşilböceğe karşı 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+nimf saptandığında kimyasal mücadele uygulanır. 

Kayısıda şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fasulyede fasulye kapsülkurduna karşı yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma