Hektaş Zodiac®

Hektaş Zodiac®

Aktif Madde: 100 g/l Spirotetramat

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 100 ml/100 l su (nimf, ergin) 21 gün
Elma Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 50 ml/100 l su (nimf, ergin) 21 gün
Şeftali Şeftali yaprak biti (Myzus persicae)
Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona)
75 ml/100 l su (larva) 21 gün
Marul Şeftali yaprak biti (Myzus persicae)
Pamuk yaprak biti (Aphis gossypi)
Yaprak biti (Nasonovia ribisnigri)
75 ml/da (nimf,ergin) 7 gün
Bağ * Turunçgil unlu biti (Planocomlus citri) 100 ml/100 l su (nimf, ergin) 14 gün
Domates (Sera) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/100 l su (larva, pupa) 3 gün
Domates (Tarla) Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia) 75 ml/da (nimf,ergin) 3 gün
Biber (Sera) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/100 l su (larva, pupa) 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Armut pisillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, populasyonun 3/4’ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Marulda yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Domates (sera) ve Biber (sera) tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir, alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve turunçgil unlubitinin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönem koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız turunçgil unlubitinin görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem turunçgil unlubitinin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Domateste patates yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek, 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

 
DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. 

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma