Hektaş Volon

Hektaş Volon

Aktif Madde: %35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon: Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj: 1.75 kg, 2 kg

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 175 g / 100 l su 14 gün
Zeytin Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleagina) 175 g / 100 l su 14 gün
Domates Mildiyö (Phythophthora infestans) 150 g / da 14 gün
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g / 100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 1. Uygulama 400 g / 100 l su, 2. Uygulama 200 g / 100 l su, 3. Uygulama 200 g / 100 l su 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Tapharina deformans) 300 g / 100 l su -
Turunçgiller Uçkurutan (Phoma tracheiphila) 200 g / 100 l su 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Turunçgillerde uç kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu:  Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksisitesi tespit edilmeden diğer formülasyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Düşük pH’lı bitki koruma ürünleri ve Fosetyl-Al terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Fitotoksisite ihtimaline karşı, tank karışımındaki pH’ nın 6.5’un altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma