Hektaş Logos®

Hektaş Logos®

Aktif Madde: 915 g/L S-metolachlor + 45 g/L Benoxacor (Safener)

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Hektaş Logos® pamuk ve domateste topalak ve bazı dar ve geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir toprak herbisitidir.

 

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Pamuk Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Sirken (Chenopodium album)
Topalak (Cyperus rotundus)
Darıcan (Echinochloa colonum)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
150 ml / da Ekim öncesi toprağa karıştırılır -
Domates (Tarla) Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Topalak (Cyperus rotundus)
Darıcan (Echinochloa colonum)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
Domuz pıtrağı (Xanthium spinosum)
150 ml / da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır. -
UYGULAMA ŞEKLİ

Hektaş Logos®, pamuk ekim ve domates dikim alanlarında ekimden/dikimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden, topraktan etkili selektif bir yabancı ot bitki koruma ürünüdür.  Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile bitki korumu ürününü alırlar ve imha olurlar.

Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi Hektaş Logos®’dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, tarla kesek, ot vs. ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. Bitki koruma ürününün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için önemlidir. Bitki koruma ürünü tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. Uygulamadan sonraki orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; bitki koruma ürününün yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağı üst takabasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda Hektaş Logos® kullanılması tavsiye edilmez.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Diğer Herbisitler

Bitki Koruma