Hektaş Linus®

Hektaş Linus®

Aktif Madde: 227 g/l Chlorpyrifos-methyl

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 200 ml / 100 l su 7 gün
Lahana Lahana kelebeği (Pieris brassicae) 150 ml / 100 l su 7 gün
Boş Ambar İlaçlaması Buğday biti (Sitophilus granarius)
Kırma biti (Tribolium confusum)
Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica)
425 ml / 100 m2 7 gün
Kuru Meyve Zararlıları Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Tütün güvesi (Ephestia elutella)
Kuru üzüm kurdu (Ephestia figuliella)
İç fındık güvesi (Aphomia gularis)
Ekşilik böcekleri (Carpophilus sp.)
Testereli böcek (Oryzaephulus surinamensis)
Kuru meyve akarı (Carpogylypus lactis)
425 ml / 100 m2 7 gün
Karpuz Yaprak biti (Aphis spp.) 375 ml / da 7 gün
Kavun Yaprak biti (Aphis spp.) 375 ml / da 7 gün
Biber Çiçek tripsi (Franklinella occidentalis) 375 ml / da 7 gün
Domates Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 375 ml / da 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağda salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. Her döle bir uygulama yapılır. 

Lahanada lahana kelebeğine karşı kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol edilir. Bulaşma % 10 olarak saptanırsa uygulama yapılmalıdır.

Karpuz, kavun ve domateste yaprakbitlerine karşı mücadele için Nisan ayından itibaren köşegenler doğrultusunda tarlaya girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak kopartılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Biberde çiçektripsine karşı yaprak başına düşen trips sayısı (ergin + larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Boş ambar ilaçlaması: Ambarın tüm yüzeyi hesaplanır. Ambara harcanacak su miktarı kalibrasyon yapılarak bulunur. Ambar için hazırlanan karışım ambarın tüm yüzeylerine yıkama şeklinde pülverize edilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma