Hektaş Hydrocop® 77 WP

Anasayfa Bitki Koruma Fungisitler Hektaş Hydrocop® 77 WP

Hektaş Hydrocop® 77 WP

Aktif Madde: %50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Özellikler:

%50 metalik bakıra eşdeğerdir. Narenciye, bağ, meyve, sebze, tarla ve süs bitkileri hastalıklarının mücadelesinde kullanılan bakır hidroksit terkipli çok küçük zerreli ve yüksek etkili bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Turunçgiller Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp. citri) 300 g/100 l su 7 gün
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 g/100 l su 7 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Tapharina deformans)
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)
350 g/100 l su 7 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 350 g/100 l su 10 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 500 g/100 L su (Dormant dönem), 250 g/100 l su (Normal dönem) 7 gün
Zeytin Halkalı leke (Spilocea oleagina) 300 g/100 l su 7 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae pv.tomato)
Mildiyö (Phythophthora infestans)
250 g/da 7 gün
Nar Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) 300 g/100 l su 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ mildiyösü:

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı,Şeftali,Kiraz):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domateste bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domateste mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

* Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimini ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Narda kahverengi leke: 1. uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başlandığında, 2. uygulama taç yapraklar döküldüğünde, 3. uygulama meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Hektaş Hydrocop 77 WP organik fosforlular ve düşük pH’lı (asidik) bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Fosetyl-Al içeren bitki koruma ürünleri karıştırılırsa fitotoksite yapabilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma