Hektaş Genesiss®

Hektaş Genesiss®

Aktif Madde: 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron

Formulasyon: Süspo emülsiyon (SE)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Kullanma amacı ve dönemi Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Pamuk 50 ml/da Koza açma oranı ortalama %65’e ulaştığında 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Hektaş Genesiss® pamuk hasadından 10-14 gün önce, koza açma oranı ortalama %65’e ulaştığında dekara 20-40 litre su ile uygulanır. Pamuklarda kozaların erken ve homojen şekilde açılmasını ve yaprak dökümünü sağlar ve hızlandırır. Bileşiminde bulunan Carfentrazone-ethyl aktif maddesi sayesinde yapraklar ve Diuron aktif maddesi sayesinde bitki kökleri tarafından bitki bünyesine alınmaktadır. Yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir defolianttır. Yapraklar kurumadan döküldüğü için kozalardaki pamuk lifleri temiz kalır ve pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlanır. Uygulamadan iyi sonuç alınabilmesi için bitkinin tüm yapraklarının hazırlanan karışım ile iyice temas etmesi sağlanmalıdır.

Ürün Münavebesi: Pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama:

Havuç: 3 ay ekmeyiniz.

Baklagiller, yonca, kökü ve yaprağı yenen sebzeler: 2 ay ekmeyiniz.

Hububat, darı ve mısır: 2 hafta ekmeyiniz.

Soğan: 4 ay ekmeyiniz.

Marul: 9 ay ekmeyiniz.

DİĞER BİLGİLER
Karışabilirlik Durumu: Pamukta hasat öncesi kullanıldığından diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

Diğer Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Bitki Koruma