Hektaş Fibon®

Hektaş Fibon®

Aktif Madde: 240 g/l Spiromesifen

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 500 ml, 250 ml

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Pamuk İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus)
40 ml/da yumurta, nimf, ergin 21 gün
Patlıcan İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/da nimf, ergin 3 gün
Karpuz İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/da nimf, ergin 3 gün
Domates İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 60 ml/100 l su larva, nimf 3 gün
Biber (Sera) İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/100 l su nimf,ergin 3 gün
Çilek İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Hıyar (Sera) Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Karanfil (Sera) İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 50 ml/100 l su larva, nimf, ergin -
UYGULAMA ŞEKLİ

Pamuk - Kırmızıörümcekler: Tarla 4 bölüme ayrılarak her bölümde 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınır ve toplam 100 yaprakta büyüteç ile sayım yapılır. Yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşılmışsa kaplama uygulama yapılır. Kenar bulaşmalarında kısmi uygulama yapılabilir. Traktörle çekilen yer aletleri kullanılacaksa sıra arası memeler kullanılmalıdır.  

Domates, biber (sera), hıyar (sera), patlıcan - Kırmızıörümcekler: Hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet, domates ve biberde 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates - Tütün beyazsineği: 50 yaprakta yaprak başına ortalama Mayıs-Haziran aylarında 0,5-2 larva, Temmuz-Ağustos aylarında 2-3 larva, Eylül ayında 3 larva görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Karpuz - Kırmızıörümcekler: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Çilek - Kırmızı örümcekler:

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Karanfil (Sera) - İki noktalı kırmızıörümcek: Serayı temsil eden 25-30 yaprakta yaprak başına ortalama 3-5 hareketli birey görülünce uygulama yapılmalıdır. Karanfilde %0,2 oranında yapışmayı sağlayıcı adjuvant kullanılmalıdır. Diğer bitkiler adjuvant kullanılmasına gerek yoktur.

 
DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir. 

 

Diğer Akarisitler

Bitki Koruma