Hektaş Arkaz®

Hektaş Arkaz®

Aktif Madde: 500 g/l Pirimiphos methyl

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Hektaş Arkaz®’ın mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır. Her türlü pülverizatör ile uygulanabilir. Boş ambarların dezenfeksiyonunda ambarlar iyice süpürülüp, temizledikten sonra tavan, taban dahil tüm yüzeylere iyice uygulama yapılmalıdır. Tarlada yapılacak olan uygulamalar, zararlının durumuna göre 7-14 günde bir tekrarlanmalıdır.

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Pamuk Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 200 ml / da Larva, ergin 4 gün
Domates (Sera) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 200 ml / da Larva 4 gün
Lahana Lahana güvesi (Mamestra brassicae) 150 ml / da Larva 4 gün
Fasülye Bakla yaprak biti (Aphis spp.) 100 ml / 100 l su Nimf, ergin 4 gün
Domates Yaprak bitleri (Aphis spp.) 100 ml / 100 l su Nimf, ergin 4 gün
Boş Ambar Uygulaması Ambar böcekleri
Buğday biti (Sitophilus granarius)
Kırma biti (Tribolium confusum)
Pirinç biti (Sitophilus oryzae)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Arpa güvesi (Sitotroga cerealella)
Patates güvesi (Phthorimaea operculella)
Baklagil tohumböcekleri (Bruchus spp.)
300 ml / 100 m2 alana Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
UYGULAMA ŞEKLİ

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Lahana güvesine karşı ergin çıkışları görüldükten sonra tarlada tesadüfi olarak 50-100 bitki kontrol edilerek yumurta ve larva aranır. 100 bitkide 5 tanesi bulaşık olursa kimyasal mücadele uygulanır.

Domateste tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği gözlenmelidir.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Hektaş Arkaz®ı diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma