Hektaş Albedo®

Hektaş Albedo®

Aktif Madde: 50 g/l Buprofezin + 6,2 g/l Deltamethrin

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)
Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporariorum)
600 ml/da Larva, pupa, ergin 3 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste (sera) tütün beyazsineği ve sera beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan 50 yaprak toplanır. Yaprak başına ortalama 5 larva-pupa olduğunda mücadele uygulanır.

 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma