Hektaş Aktor®

Hektaş Aktor®

Aktif Madde: 500 g/l Imazalil

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj: 100 ml, 250 ml

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea)
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
30 ml / 100 l su 3 gün
Turunçgiller Mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum) 400 ml / 100 l su 3 gün
Patlıcan (Sera) Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea) 30 ml / 100 l su 3 gün
Biber (Sera) Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea) 30 ml / 100 l su 3 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Sebzelerde kurşuni küf (Domates, Patlıcan (Sera), Biber (Sera)): Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 15 gün arayla yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Turunçgillerde mavi küf çürüklüğü: Uygulamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak uygulamalarda son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. Uygulamalarda tüm meyve yüzeyinin kaplanmasına dikkat edilmelidir.

 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma