Hektanil ®

Hektanil ®

Aktif Madde: %75 Chlorothalonil

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Özellikler:

Geniş etki alanlı, kontakt etkili, koruyucu, sistemik olmayan fungisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Yerfıstığı için: Öncelikle ilaçlanacak tohumlar yabancı maddelerden ve tozdan arındırılmış ve gravitasyona tabi tutularak homojen bir hale getirilmiş olmalıdır.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.         

Ambalaj: 1 kg, 800 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g / da 3 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 200 g / 100 L su 14 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 g / 100 L su 3 gün
Domates Mildiyö (Phythophthora infestans) 150 g / 100 L su 3 gün
Yerfıstığı Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) 500 g / 100 kg tohuma -
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g / 100 L su 3 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 200 g / da 3 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 500 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevirilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız.

Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız.

Uygulamadan sonra paketlenecek ilaçlı tohumun kurumuş olduğundan emin olunmalıdır.

Hıyarda mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamalarda bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Armut karalekesi:

1.ilaçlama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama : Beyaz rozet döneminde

3.ilaçlama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce

4.ve diğer ilaçlamalar kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Nohut antraknozu: Yeşil aksam ilaçlaması, uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.  Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Elma karalekesi:

Dal sıracası yok ise;

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80’i dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Çok kuvvetli asit ve alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma