Hektanil® 500 SC

Hektanil® 500 SC

Aktif Madde: 500 g/l Chlorothalonil

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 1 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 200 ml/100 l su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 250 ml/100 l su 3 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 300 ml/da 3 gün
Domates (Tarla-Sera) Mildiyö (Phytophtora infestans) 175 ml/100 l su 3 gün
Kayısı Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 200 ml/100 l su 56 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:

Dal sıracası yok ise;

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80’i dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Kayısıda yaprak delen:

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3.ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar): Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Hektanil 500 SC bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Değişik formülasyonlardaki EM gibi diğer ilaçlarla karıştırılırken bir deneme yapılarak karışımın ve uygulamanın izlenmesi ve daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir. Surfaktanlar veya yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. İkiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım için ön deneme yapılması gerekir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma