Hektaneb® M-22

Hektaneb® M-22

Aktif Madde: % 80 Maneb

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj: 400 g, 800 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 300 g/ 100 l su 28 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 300 g/100 l su 21 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 300 g/100 l su 21 gün
Şeftali Şeftali yaprak delen (Coryneum beijerinckii) 300 g/100 l su 21 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 200 g/ 100 l su 28 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/ 100 kg tohum -
Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/ 100 l su yeşil aksam 28 gün
Kavun Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g/100 l su 28 gün
Karpuz Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g/100 l su 28 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 170 g/100 l su 28 gün
Fasülye Pas (Uromyces appendiculatus)
Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)
200 g/100 l su 28 gün
Domates Yaprak küfü (Cladosporium fulvum)
Mildiyö (Phythophthora infestans)
200 g/100 l su 28 gün
Hıyar Köşeli yaprak leke hastalığı (Pseudomonas syringae pv.lachrymans) 200 g/100 l su 28 gün
Sebze fideleri * Çökerten ve Fide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) 200 – 250 g/100 l su 28 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 l su 28 gün
Patlıcan Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 l su 28 gün
Patates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 l su 28 gün
Buğday Adi sürme (Tilletia foetida, T.caries) 150 g/100 kg tohum -
Sarı pas (Puccina striiformis)
Kahverengi pas (P. recondita Fsp.tritici)
Kara pas (P.graminis tritici)
350 g/da 28 gün
Patates Mildiyö (Phythophthora infestans) 300 g/100 l su 14 gün
Uyuz (Streptomyces scabies) 1600 g/100 kg tohum -
Ceviz Antraknoz (Gnomonia leptostyla) 300 g/100 l su 28 gün
Yerfıstığı Yaprak leke hastalığı (Cercospora arachidis) 250 g/ 100 l su 28 gün
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 150 g/ 100 l su 7 gün
Karanfil Pas (Uromyces dianthi) 200 g/100 l su -
Aspir Yaprak lekesi (Alternaria carthami) 200 g/100 l su 7 gün
Bağ ** Ölü kol (Phomopsis viticola) 200 g/100 l su 21 gün

* Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

** Yanlızca yaz uygulamasında kullanılır.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

ANTEPFISTIĞINDA KARAZENK:

1.uygulama ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu ilaçlama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

2.uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

ELMA VE ARMUT KARALEKESİ:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

ŞEFTALİ YAPRAKDELEN:

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:

* Yaz uygulaması:

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

SOĞAN MİLDİYÖ: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

HIYARDA KABAKGİLLER MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ: Tarlada hastalık görülmeden veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır.

DOMATES YAPRAK KÜFÜ: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES, PATLICAN, PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.  

NOHUT ANTRAKNOZU:

Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C e orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

FASULYE ANTRAKNOZU: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte ilaçlamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

FASULYE PASI: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından ilaçlamaya gerek yoktur.

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g ilaç gelecek şekilde karıştırılarak ilaçlanır.

KAVUN-KARPUZ KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir.

BUĞDAY ADİ SÜRME: Tohumlar ekim öncesi, önerilen dozda ilaçlanmalıdır.

BUĞDAY PAS HASTALIKLARI: (Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas): Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

PATATES MİLDİYÖ: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

PATATES ADİ UYUZ: Patates dikiminden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.

ASPİR YAPRAK LEKESİ: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman ilaçlamalara başlanır.

KARANFİL PASI: Çelikler üretim alanına şaşırtılmadan önce ilaçlamaya başlanmalı ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalar tekrarlanmalıdır.

ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖ: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir.

YER FISTIĞI YAPRAK LEKESİ: İlaçlamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

CEVİZ ANTRAKNOZU:

Hastalığın her yıl şiddetli olarak seyrettiği yerlerde kimyasal mücadele gerekir.

1.uygulama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakçıkların kedi kulağı olduğu dönemde,

2.uygulama: Yapraklardaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğü aldığı döenmde,

3.uygulama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır.

4. ve diğer uygulamalar: Yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Bakırlılar hariç diğer tarım ilaçlarıyla karıştırılarak kullanılabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.

 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma