Heksil® DS 2

Heksil® DS 2

Aktif Madde: %2 Tebuconazole

Formulasyon: Toz (DP)

Özellikler:

Sistemik etkili kuru tohum ilacıdır. Sistemik özelliğinden dolayı Heksil DS 2 sadece tohumun dış yüzeyindeki hastalık etmenlerini değil,tohumun içindeki hastalık etmenlerini de kontrol eder. Geniş spektrumlu olduğundan, sürme hastalığı dışında,açık ve kapalı rastık hastalıklarını da kontrol eder. Sistemik etkisi yanında kontakt etkiye de sahiptir.

Ambalaj: 750 g, 3 kg, 9 kg

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu
Buğday Sürme (Tilletia spp.) 150 g / 100 kg tohum -
Rastık (Ustilago nuda f.sp.tritici) 150 g / 100 kg tohum -
Arpa Kapalı rastık (Ustilago hordei) 150 g / 100 kg tohum -
Açık rastık (Ustilago nuda f.sp. hordei) 150 g / 100 kg tohum -
Çizgi yaprak lekesi (Pyrenophora graminea) 150 g / 100 kg tohum -
UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevirilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0°C altı) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. HEKSİL DS 2, 0°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.                                                   

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bir bitki koruma ürünü ile karıştırılmasına gerek yoktur.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma