Hekcap® 50 F

Hekcap® 50 F

Aktif Madde: 500 g/l Captan

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 1 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 ml/100 l su 3 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 300 ml/100 l su 7 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 ml/100 l su 3 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 300 ml/100 l su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Elma karalekesi:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülmez görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklara ilaçlamaya devam edilir.

Kayısı yaprak delen:

1.ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

3.ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma