Gunner®

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj: 1 kg

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 300 g / 100 l su 12 gün
Mildiyö (Phythophthora infestans) 250 g / 100 l su 12 gün
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 g / 100 l su 21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 14 gün ara ile ilaçlama yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Alkali ilaçlar, civa içeren ilaçlarla karıştırılmaz. Eğer diğer ilaçlar ve insektisitlerle karıştırılmak istenirse, önce kendi sorumluluğunuzda bir ön karışım denemesi yapınız ve karışımın fiziksel görünümünde bir bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksitesini tesbit etmeden emülsiyon (sıvı) formulasyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Diğer maddeler ilave edilmeden önce Gunner ilaçlama aletinin deposu içinde iyice karıştırılmalıdır.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma