Fumazin® M-45

Fumazin® M-45

Aktif Madde: %80 Mancozeb

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj: 400 g, 800 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 250 g / 100 l su 21 gün
Memeli pas (Gymnosporangium confusum) 250 g / 100 l su 21 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 200 g / 100 l su 28 gün
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g / 100 l su 14 gün
Domates Mildiyö (Phythophthora infestans)
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
200 g / 100 l su 14 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/100 l su 28 gün
Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/100 kg tohum -
Fasülye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 200 g / 100 l su 28 gün
Pas (Uromyces appendicutatus) 200 g / 100 l su 28 gün
Patates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g / 100 l su 14 gün
Patlıcan Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g / 100 l su 14 gün
Sebze fidelerinde Çökerten ve Fide kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp.) 200 g/100 kg tohum -
Kavun Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g / 100 l su 7 gün
Karpuz Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g / 100 l su 7 gün
Buğday Sarı pas (Puccinia striiformis)
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)
Kara Pas (P. graminis tritici)
350 g / da 28 gün
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 150 g / 100 l su 42 gün
Yerfıstığı Yaprak lekesi (Cercospora arachidis) 200 g / 100 l su 14 gün
Kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) 500 g / 100 kg tohum -
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 g / da 21 gün
Ölükol (Phomopsis viticola) 200 g / 100 l su (Yaz uygulamasında) 21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma memeli pas:

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında)

2.uygulama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,

3.uygulama: 2.uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ ölükol: *Yaz uygulaması:

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Hıyarda kabakgillerde mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamalarda bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Nohut antraknozu: Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C e orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.  Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilçlanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Domates, patlıcan, patates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. 

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g ilaç gelecek şekilde karıştırılarak ilaçlanır.

Kavun-karpuz antraknoz:

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra ilaçlama yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir.

Buğday pas hastalıkları: (Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas):  Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekilde uygulamala yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Şerbetçiotu mildiyö: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir.

Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

Yer fıstığı yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Kükürt-kireç, bordo bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri hariç, diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma