Fumazin® M-45 Blue

Anasayfa Bitki Koruma Fungisitler Fumazin® M-45 Blue

Fumazin® M-45 Blue

Aktif Madde: % 72 Mancozeb

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj: 800 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 250 g/100 l su 14 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 250 g/100 l su 14 gün
Bağ * Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 200 g/100 l su 21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ mildiyö (Plasmopara viticola):

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domates erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani):

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Elma kara lekesi (Venturia inaequalis):

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 
DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma