Fudine® 500 SC

Fudine® 500 SC

Aktif Madde: 500 g/l Dodine

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 1 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Antepfıstığı Karazenk (Pseudoceracospora pistacina) 100 ml / 100 l su 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Tapharina deformans) 175 ml / 100 l su 14 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 80 ml / 100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 80 ml / 100 l su 14 gün
Ayva Monilya (Sclerotinia linhartiana) 100 ml / 100 l su 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Antepfıstığında karazenk:

1.uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:

Uygulama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Elma karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Ayva monilyası:

Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1.Uygulama: Çiçeklerin %5’i açtığında

2.Uygulama: Çiçeklerin %50’si açtığında

3.Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100’ü açtığında) yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir. Ancak bazı grup bitki koruma ürünleri ile örneğin; Bakır, Metalaxyl, Iprodione, Kükürt ve Dinitro bileşikleri ile karıştırılmamalıdır.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma