Fragman® 50 WG

Fragman® 50 WG

Formulasyon: Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj: 400 g, 300 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 40 g / 100 l su 28 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 30 g/100 l su 7 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 40 g / 100 l su 28 gün
Bağ * Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 50 g / 100 l su 7 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 30 g/100 l su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı, Şeftali):

1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.

Armut karalekesi:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama: Beyaz rozet döneminde

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Bağda kurşuni küf: 1.ilaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 21 gün sonra 2.ilaçlama yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.  

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılması durumunda uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet Fragman® 50 WG başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ilaçları suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce Fragman® 50 WG sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında “suda eriyebilir ambalaj” da bulunanlar var ise önce bunlar, sonra Fragman® 50 WG konur.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma