Expert® Team

Expert® Team

Aktif Madde: %39,75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + %4,2 Cymoxanil

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj: 800 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 g / 100 l su 21 gün
Domates Mildiyö (Phythophthora infestans) 200 g / 100 l su 7 gün
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g / 100 l su 7 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 200 g / 100 l su 28 gün
Patates Mildiyö (Phythophthora infestans) 200 g / 100 l su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara ilaçlama tekrarlanır.

Karpuz alternaria yaprak yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak yinede geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma