Evreka®

Aktif Madde: 250 g/l Flutriafol

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 1 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Şeker pancarı Şekerpancarı yaprak lekesi (Crecospora beticola) 25 ml / da 35 gün
Buğday Sarı pas (Puccina striiformis)
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)
Kara Pas (P. graminis tritici)
50 ml / da 30 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Şekerpancarı yaprak lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Buğdayda pas hastalıkları (Sarı pas, kahverengi pas, kara pas): Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Captan, Maneb terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma